(1)
WołosM. Słowo wstępne. Res Gestae 2020, 10, 5-7.