(1)
WołosM. Rosyjskie źródła Do dziejów Polskiego Ruchu Komunistycznego W międzywojennym Dwudziestoleciu. Res Gestae 2020, 10, 8-23.