(1)
ПирігМ. Українське соціалістичне селянсько-робітниче об’єднання („Сельроб”): стан дослідження та перспективи подальшого вивчення. Res Gestae 2020, 10, 61-71.