(1)
CiechanowskiJ. S. Polacy W Brygadach Międzynarodowych Podczas hiszpańskiej Wojny Domowej (1936–1939). Kilka Uwag O Stanie Badań I Postulatach Badawczych. Res Gestae 2020, 10, 72-83.