(1)
KowalczykE. Problemy Badawcze Zagadnienia działalności Komitetu Warszawskiego KPRP/KPP 1918–1938. Res Gestae 2020, 10, 102-115.