(1)
KrzysztofińskiM. Funkcjonowanie Wydziałów Wojskowych KPRP/KPP, KPZU I KPZB. Stan badań, Perspektywy Badawcze. Res Gestae 2020, 10, 116-126.