(1)
CzerwińskiD. Przegląd źródeł Archiwalnych Do dziejów Komunistycznej Partii Polski W województwie Pomorskim W Latach 1920–1938. Res Gestae 2020, 10, 127-138.