(1)
РазиграєвО. Комуністи в пенітенціарних закладах Другої Речі Посполитої (на прикладі Луцької в’язниці Волинського воєводства): джерела до вивчення. Res Gestae 2020, 10, 139-153.