(1)
ZaporowskiZ. Komunistyczna Partia Robotnicza Polski Wobec państwa Polskiego (grudzień 1918 – Czerwiec 1919). Res Gestae 2020, 10, 154-164.