(1)
SuławkaA. R. Rewolucyjne Partie chłopskie W II RP W świetle Historiografii. Res Gestae 2020, 10, 225-239.