(1)
WadasJ. [Rec.] Arkadiusz Żukiewicz, Helena Radlińska W Walce O Polskę (1914–1918), Uniwersytet Opolski. Studia I Monografie Nr 567, Opole 2019, Ss. 208. Res Gestae 2020, 10, 240-245.