(1)
PolekK. Słowo wstępne. Res Gestae 2020, 11, 5-6.