(1)
FalatM. Odraz Kultúrneho dedičtva Podkarpatskej Rusi V Dielach českých a slovenských Autorov medzivojného Obdobia. Res Gestae 2020, 11, 82-97.