(1)
ŠvorcP. Český Etnograf Jan Húsek a Jeho výskumná Cesta Po Slovensko-rusínskom Pomedzí V 20. Rokoch 20. Storočia. Res Gestae 2020, 11, 98-110.