(1)
MarcinkowskiD. Opole–Bruntál. Współpraca Miast Na Pograniczu Polsko-Czeskim. Res Gestae 2020, 11, 111-122.