(1)
DymydjukD. Początki użytkowania Szabli Na Terenie wczesnośredniowiecznej Armenii. Res Gestae 2020, 11, 172-197.