(1)
Figlewicz, P. Działalność władz samorządowych Miasta Dobczyce W świetle Lustracji Gospodarki Komunalnej Z 1932 Roku. Res Gestae 2022, 13, 158-173.