(1)
Suski, R. P. Filipczak, Namiestnicy Rzymskiej Syrii W Czasach przełomu (324–361 n.E.), (Byzantina Lodziensia XL), Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020, Ss. 286. Res Gestae 2022, 13, 225-227.