(1)
Polek, K. Chaganat Chazarski a Skandynawowie w Europie Wschodniej – Kontakty i ich Charakter w IX–X wieku. Res Gestae 2022, 14, 5-57.