(1)
Płonka, M. Działalność Organizacyjna i społeczna Ziemianina Franciszka Łubieńskiego. Res Gestae 2022, 14, 58-75.