(1)
Mikulska, A. Zieloni Wobec Ponownego Zjednoczenia Niemiec. Res Gestae 2022, 14, 117-133.