(1)
Bursiewicz, N. Struktura Przestrzenna Oviedo w średniowieczu Ze szczególnym uwzględnieniem placów Miejskich. Zarys Problematyki. Res Gestae 2023, 15, 36-49.