Kulak, E. K. (2023). Wizerunki niezamężnych służących w wybranych dziełach literatury francuskiej XIX wieku. Res Gestae, 15, 67–80. https://doi.org/10.24917/24504475.15.5