Chłosta-Sikorska, A. (2023). Wybrane problemy mieszkańców Nowej Huty na podstawie listów do „Głosu Nowej Huty” z lat 1956–1970. Res Gestae, 15, 132–146. https://doi.org/10.24917/24504475.15.10