Bereszyński, Z. (2023). Sprawa braci Kowalczyków jako przykład mitologizacji historii. Res Gestae, 15, 147–164. https://doi.org/10.24917/24504475.15.11