SzlęzakK., & JędrzejewskiP. (2014). "Korespondencja miast Rzeczypospolitej, Śląska i Pomorza od średniowiecza do XX wieku ". Res Gestae, 15, 277-281. https://doi.org/10.24917/2237