WnętrzakT. (2015). konflikty między biskupami Wschodu po soborze w Nicei. Res Gestae, 7, 13-32. https://doi.org/10.24917/2345