Polek, K. (2015). Wojna saska karola Wielkiego i jej konsekwencje. Res Gestae, 6, 33–64. https://doi.org/10.24917/2415