PodniesińskaK. (2017). Pięć albumów z rycinami medali polskich do dzieła „Historia polska medalami zaświadczona i objaśniona” biskupa Jana Chrzciciela Albertrandego. Res Gestae, 3, 69-95. https://doi.org/10.24917/24504475.3.3