Suski, R. (2018). Korespondencja Pliniusza Młodszego z cesarzem Trajanem, T. 1–2, red. A. Dębiński, M. Jońca, I. Leraczyk, A. Łuka, Lublin 2017. Res Gestae, 5, 132–136. https://doi.org/10.24917/4258