PolekK. (2018). Wielka strategia czy czy zbieg okoliczności? Kształtowanie się wschodniej granicy państwa karolińskiego w VIII–IX w. w Europie Środkowej. Res Gestae, 6, 5-54. https://doi.org/10.24917/4678