SuskiR. (2018). Karol Kłodziński, Officium a rationibus. Studium z dziejów administracji rzymskiej w okresie pryncypatu, Toruń 2017. Res Gestae, 6, 311-313. https://doi.org/10.24917/4680