PieczaraJ. (2019). [rec.] Reformacja z perspektywy Bielska i Białej, pod red. Aleksandry E. Benot, Eweliny Gajewskiej, Tomasza Markiewki, Wydawnictwo Augustana, Bielsko-Biała 2018, ss. 23. Res Gestae, 8, 127-130. Pobrano z https://resgestae.up.krakow.pl/article/view/5303