WołosM. (2020). Rosyjskie źródła do dziejów polskiego ruchu komunistycznego w międzywojennym dwudziestoleciu. Res Gestae, 10, 8-23. https://doi.org/10.24917/24504475.10.1