ПирігМ. (2020). Українське соціалістичне селянсько-робітниче об’єднання („Сельроб”): стан дослідження та перспективи подальшого вивчення. Res Gestae, 10, 61-71. https://doi.org/10.24917/24504475.10.4