CiechanowskiJ. S. (2020). Polacy w Brygadach Międzynarodowych podczas hiszpańskiej wojny domowej (1936–1939). Kilka uwag o stanie badań i postulatach badawczych. Res Gestae, 10, 72-83. https://doi.org/10.24917/24504475.10.5