KowalczykE. (2020). Problemy badawcze zagadnienia działalności Komitetu Warszawskiego KPRP/KPP 1918–1938. Res Gestae, 10, 102-115. https://doi.org/10.24917/24504475.10.7