KrzysztofińskiM. (2020). Funkcjonowanie Wydziałów Wojskowych KPRP/KPP, KPZU i KPZB. Stan badań, perspektywy badawcze. Res Gestae, 10, 116-126. https://doi.org/10.24917/24504475.10.8