WadasJ. (2020). [Rec.] Arkadiusz Żukiewicz, Helena Radlińska w walce o Polskę (1914–1918), Uniwersytet Opolski. Studia i monografie nr 567, Opole 2019, ss. 208. Res Gestae, 10, 240-245. Pobrano z https://resgestae.up.krakow.pl/article/view/7317