PátekJ. (2020). Nakléřov – částečně zaniklá ves v pohraničí jako kulturně-historický fenomén. Res Gestae, 11, 7-21. Pobrano z https://resgestae.up.krakow.pl/article/view/7539