FalatM. (2020). Odraz kultúrneho dedičtva Podkarpatskej Rusi v dielach českých a slovenských autorov medzivojného obdobia. Res Gestae, 11, 82-97. https://doi.org/10.24917/24504475.11.5