ŠvorcP. (2020). Český etnograf Jan Húsek a jeho výskumná cesta po slovensko-rusínskom pomedzí v 20. rokoch 20. storočia. Res Gestae, 11, 98-110. https://doi.org/10.24917/24504475.11.6