DymydjukD. (2020). Początki użytkowania szabli na terenie wczesnośredniowiecznej Armenii. Res Gestae, 11, 172-197. https://doi.org/10.24917/24504475.11.11