Suski, R. (2022). P. Filipczak, Namiestnicy rzymskiej Syrii w czasach przełomu (324–361 n.e.), (Byzantina Lodziensia XL), Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020, ss. 286. Res Gestae, 13, 225–227. Pobrano z https://resgestae.up.krakow.pl/article/view/9042