Suski, R. (2022). A.A. Kluczek, Primordia Romana. Mityczna przeszłość Rzymu i pamięć o niej w rzymskich numizmatach zaklęta, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2019, ss. 561, ilustracje, tabele, mapy. Res Gestae, 13, 228–230. Pobrano z https://resgestae.up.krakow.pl/article/view/9043