Polek, K. (2022). Chaganat chazarski a Skandynawowie w Europie Wschodniej – kontakty i ich charakter w IX–X wieku. Res Gestae, 14, 5–57. https://doi.org/10.24917/24504475.14.1