Mikulska, A. (2022). Zieloni wobec ponownego zjednoczenia Niemiec. Res Gestae, 14, 117–133. https://doi.org/10.24917/24504475.14.5