SUSKI, R. Korespondencja Pliniusza Młodszego z cesarzem Trajanem, T. 1–2, red. A. Dębiński, M. Jońca, I. Leraczyk, A. Łuka, Lublin 2017. Res Gestae, [S. l.], v. 5, p. 132–136, 2018. DOI: 10.24917/4258. Disponível em: https://resgestae.up.krakow.pl/article/view/4258. Acesso em: 19 sie. 2022.