PolekK. Wielka strategia czy czy zbieg okoliczności? Kształtowanie się wschodniej granicy państwa karolińskiego w VIII–IX w. w Europie Środkowej. Res Gestae, v. 6, p. 5-54, 30 lis. 2018.