ПирігМ. Українське соціалістичне селянсько-робітниче об’єднання („Сельроб”): стан дослідження та перспективи подальшого вивчення. Res Gestae, v. 10, p. 61-71, 27 lip. 2020.